Projekt koncepcyjny ogrodu przy domu jednorodzinnym od A do Z

Ogród stanowi przedłużenie domu, jego dopełnienie, jest miejscem odpoczynku domowników, spotkań, rekreacji. Przestrzeń działki projektujemy w taki sposób, aby była nie tylko wizualnie estetyczna oraz spójna, ale również funkcjonalna, a korzystanie z niej było łatwe oraz czytelne. Nasz ogród jest przestrzenią komponowaną świadomie i przy jego zagospodarowaniu należy wykorzystać wzajemne zależności występujące w przyrodzie. Ogród jest miejscem, które powinno służyć dobru mieszkańców – także poprawie stanu ciała i umysłu.

W opracowaniu projektu ogrodu przydomowego pragniemy przybliżyć Państwu poszczególne części, które wchodzą w jego skład: 

1. Analiza stanu istniejącego w oparciu o wywiad środowiskowy oraz mapę sytuacyjno wysokościową.

2. Inwentaryzacja istniejącej zieleni oraz pozostałych elementów danej przestrzeni.

3. Koncepcja zagospodarowania terenu.

4. Projekt techniczny.

5. Wizualizacje wybranych fragmentów ogrodu .

6. Tabelaryczne zestawienie roślin (gatunek, liczba, rozstawa)

7. Opis koncepcji, uzasadnienie dobru poszczególnych elementów.

8. Opis wybranych roślin.

9. Kosztorys realizacji projektu.

Wizualizacja ogrodu

Wizualizacja ogrodu

Projekt koncepcyjny ogrodu

Projekt koncepcyjny ogrodu

Projekt techniczny roślinności

Projekt techniczny roślinności

Projekt koncepcyjny ogrodu

Projekt koncepcyjny ogrodu

Wizualizacja ogrodu

Wizualizacja ogrodu

Wizualizacja ogrodu

Wizualizacja ogrodu

Wizualizacja ogrodu

Wizualizacja ogrodu

Wizualizacja skarpy

Wizualizacja skarpy